ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този сайт се администрира и е собственост на фирма “БИ ЕС ДЖИ МЕДИА” ЕООД, регистрирана в Търговкия Регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204805661.

Можете да се свържете с нас на телефон +359 888 32 68 98 и на имейл  bsg@bsgmedia.bg

Моля, преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация. Тя се предоставя съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и изискванията на GDPR (Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679) и е част от споразумението между Вас и  “БИ ЕС ДЖИ МЕДИА” ЕООД, което регламентира употребата на сайта bsgmedia.bg.

Всеки посетител независимо от това дали е регистриран, коментирал под публикация или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.

С използването на сайта Вие приемате и се съгласявате с тези условия автоматично.

Когато посещавате, разглеждате или използвате уеб сайта bsgmedia.bg Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор.

Авторско право

Цялото съдържание на сайта е предмет на авторското право на bsgmedia.bg с всички запазени права и законни последици, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, освен ако не е посочено друго.

Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел, текстове от този уеб сайт, без предварително изрично писмено разрешение на автора.

Цитирането е възможно само с активен линк към сайта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Като използвате този сайт вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани, съхранявани, премахвани и др.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

С оставането си на този сайт, със слагането на отметка при коментиране под публикации, ползване на формата за контакт на сайта, регистрирането, ползването на сайта, разглеждането му, преминаването от една страница на друга и др., ДЕКЛАРИРАТЕ, че сте:

Съгласни на bsgmedia.bg се да съхраняват и да обработва личните ви данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, които предоставяте доброволно във връзка с оставането/написването на коментар или друго.

Запознати сте с:

  • целта и средствата на обработка на личните данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
  • правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;
  • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.

Известно ви е, че във всеки един момент имате право на достъп до личните си данни, предоставени на bsgmedia.bg, които можете да коригирате, посредством заявление, отправено до bsgmedia.bgв писмена форма или по електронен път по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ.

В случай, че предоставяте данни на други лица, това се случва с изричното им съгласие и същите са запознати с правото си на достъп до личните данни и правото си да ги коригират.

  • С използването на този сайт, вие се съгласявате с обработването на предоставените лични данни за целите на използване на настоящата интернет страница. Потвърждавате, че имате право да предоставяте данните. Декларирате, че сте запознати с общите условия. Това съгласие е дадено доброволно и можете да го оттеглите по всяко време, например с изпращане за искане за изтриване на личните данни като изпратите това искане, на имейл bsg@bsgmedia.bg

Вижте Политика за поверителност

БИСКВИТКИ”

bsgmedia.bg използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя/посетителя на сайта bsgmedia.bg. Потребителят/посетителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. https://www.bsgmedia.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки bsgmedia.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

Вижте Политика за използване на “Бисквитки” (COOKIE)

ДОСТЪП

bsgmedia.bg не гарантира постоянното функциониране на сайта.

bsgmedia.bg си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя/посетителя на сайта.

bsgmedia.bg си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от bsgmedia.bg. В този случай за Потребителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

bsgmedia.bg си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица.

bsgmedia.bg няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

bsgmedia.bg си запазва правото да променя текстове и да нанася корекции, каквито намери за добре във всяка публикация на уеб сайта, без да уведомява за това Потребителите/посетителите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общите условия са документи, според които bsgmedia.bg предоставя статии, интервюта и други текстове на потребителите/посетителите си чрез интернет. Потребителят/посетителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

В случай, че в следствие от използването на сайта е довело до вреди, отговорността е изцяло Ваша.

Промяна в Политиката ни за Поверителност и Общите условия

Имайте предвид, че периодично практиките за поверителност се преразглеждат и че тези практики могат да бъдат променяни. Всяка промяна или актуализация ще влезе в сила веднага след публикуването на сайта.

Запазваме си правото да не ви уведомяваме индивидуално за всяка съществена промяна в този документ за поверителност. Но ще променим датата на влизане в сила (намираща се в долната част на тази страница). Не забравяйте да проверявате тази страница периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с най-актуалната версия на Политиката ни за поверителност и Общите условия на bsgmedia.bg.

Политика за поверителност и Политика за използване на “Бисквитки” (COOKIE) са неразделна част от Общите условия на сайта.

Полезни връзки

КЗП – https://kzp.bg/ – Комисия за защита на потребителите

Електронна платформа за онлайн решаване на спорове – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG

Последната актуализация на този документ е направена на 24 май 2019.